Thursday, 31 March, 2011

भारत विरुध्द पाकिस्तान, उपन्त्य फेरीचा सामना 2011.

उत्साह, चिड, द्वेश, जिद्द, तणाव, उत्सुकता, आनन्द या सगळ्याचा एक वेगळाच मिलाफ़ अशा सामन्यान्ना बघायला मिळतो.

No comments:

Post a Comment