Thursday, 31 March, 2011

भारत विरुध्द पाकिस्तान, उपन्त्य फेरीचा सामना 2011.
सगळीकडे फक्त आणि फक्त क्रिकेट...जिथे कुठे सामना बघायला मिळेल तिथे दर्दी लोक अशी गर्दी करुन उभे होते.

No comments:

Post a Comment