Friday, 17 June, 2011

आकाशात हिरोशिमा !





विमान प्रवासात टिपलेला हा ढग ! ढगाचा आकार अणूस्फ़ोटानंतर उडालेल्या धुराळ्याप्रमाणे दिसतोय !




No comments:

Post a Comment