Friday, 2 September, 2011

हे डोळे कुणाचे ?
अर्थात निसर्गाचे ! या पाण्याच्या थेंबातील तुम्हाला निरखणारे डोळे पहा. निसर्ग तुम्हाला मिळेल त्या मार्गाने बोलावतोय.....तुम्ही आता तरी प्रतिसाद देणार ना?


No comments:

Post a Comment