Monday, 11 April, 2011

ठिबक सिंचन

टाकावू बेसिनचा उपयोग कसा ठिबक सिंचनासाठी केला आहे बघा! अणि त्याच्या बाजूला शांत झोपलेले दोन कुत्रे ते दिसतात तसे नाहियेत. ते शांत झोपलेले आहेत असे फक्त वाट्ते, त्यानी हा फोटो मला सहजासहजी काढू दिलेला नाही. दोन तिन दिवसांच्या परिश्रमानंतर गूपचूप हा फोटो काढलेला आहे.

No comments:

Post a Comment