Friday, 29 April, 2011

चिनी माती

शीव-पनवेल महामार्गावर सुबकरित्या मांडलेली चिनी मातीची भांडी सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. वेगवेगळे आकार, वेगवेगळे रंग याची मोहिनी पडली नाही तरच नवल.
No comments:

Post a Comment