Tuesday, 19 April, 2011

कलिंगडाची रास...रसाळ !!

उन्हाळा सुरु झाला कि कलिंगडाची आठवण झाल्याशिवाय रहात नाही. ही पहा कलिंगडाची सुबक रित्या मांडलेली रास. आता त्याच्यावर उड्या पडणार नाही तर काय होणार. आणि त्याबरोबर खास आमंत्रण आणि आठवणसुद्धा!


No comments:

Post a Comment