Saturday, 23 April, 2011

क्षणभर विश्रांति !

झाडाखाली झोप काढण्याची मजा काही औरच असते. पण ड्युटीवर असताना कार्यालयातील बागेत अशी झोप काढण्याची खुमारी काही वेगळीच! असे सूख सगळ्यांनाच मिळत नाही. पुरावा सादर आहे.

No comments:

Post a Comment