Tuesday, 26 April, 2011

चविष्ट कांदापोहे !

कांदापोहे चविष्ट बनविण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत. पण ते जमिनीवर सांडून, त्याच्यात खेळून दुसर्याला डीश आणि चमचा वाजवून दाखवून मग ते खाण्याची मजा काही औरच असते.

No comments:

Post a Comment