Wednesday, 20 April, 2011

इथे ओशाळले ट्राफ़िक !

हि पहा आधुनिक वाह्तूक नियंत्रण व्यवस्था! चिपाड झालेली पिंपे डिव्हायडर म्हणून वापरली जात आहेत आणि शरमेने सिग्नल आकाशाकडे पाहात आहेत. बसवलेले सिग्नल विमानांसाठी आहेत अशी सगळ्यांची समजूत असावी आणि कुणाला कशाचीच तमा नसल्याचा हा पुरावा. सगळेच ढेपाळलेले.No comments:

Post a Comment