Wednesday, 27 April, 2011

जिथे भिंतींना झाडे फ़ुटतात !

भिंतींना कान असतात हे सगळ्यांनाच माहिती आहे. पण त्यांना झाडे देखिल फ़ूटतात. दोघांचे परिणाम मात्र वेगवेगळे आहेत. त्यांना कान असल्यामुळे इतरांची फ़रफ़ट होते आणि झाडांमुळे त्यांची स्व:ताची.


No comments:

Post a Comment