Monday, 2 May, 2011

महाभारतातले ढग !

प्रत्येक ढगाला एक विशिष्ट आकार असतो किंवा आपण कशाशी तरी त्याचा संदर्भ लावतो. कुरुक्षेत्रावरील अनेक छायाचित्रात असेच एका विशिष्ट पद्धतीचे ढग दाखविले जातात.विशेषत: भगवान श्रीकृष्ण गीता सांगताना जे दॄष्य चित्रित केले जाते त्याच्याशी साधर्म्य साधणारे ढग अचानक दॄष्टिस पडले, पाउले थबकली आणि असे वाटले कि श्रीकॄष्णाचेसुद्धा दर्शन होइल.


No comments:

Post a Comment