Monday, 9 May, 2011

कातरवेळ !

कातरवेळ फक्त संध्याकाळीच असते का? ती सकाळी नसते का? पण हा सुर्योदय थोडा वेगळा वाटतोय. दाट वृक्षराजीतून डोकावणारा हा भास्कर आणि त्याचे पडलेले ते पाण्यातील प्रतिबिंब संध्याकाळच्या त्या ओलसर पण वेगळीच विरक्त भावना चिथावणा-या वेळेशी साधर्म्य सांगणारा, थोडा दमट पण तरीही आशेचा किरण दाखवणारा.

No comments:

Post a Comment