Thursday, 5 May, 2011

आधुनिक पायवाट

या पायवाटेला वळणे असती तर किती बरे झाले असते...पण कोकणातल्या लाल मातीतल्या पायवाटेची सर याला नाही हे ही तितकेच खरे. लाल गडद लाल माती आणि बाजूला पसरलेली रानफुले आणि नदी पर्यत जाणारी पायवाट याची मजा आणि सौंदर्य या पायवाटेला नाही ही आपली कमनशीबी.

No comments:

Post a Comment