Sunday, 8 May, 2011

केविलवाणे घरटे !

झाडांची कत्तल झाली. जंगले उघडी बोडकी झाली. पक्षांचा आसरा गेला. आता सहारा सिमेंटच्या जंगलांचा आणि कॄत्रिम आडोशाचा. डिझेल जनरेटरच्या आडोशाला स्व:ताच्या स्वप्नांचा महल बांधताना ही जोडीला कशाकशाला तोंड द्यावे लागत असेल कोणास ठाउक. जर हाउसकिपिंग चे लोग कार्यक्षम (किंवा असंवेदनशील) असतील तर हा महल घटका भराचाच ठरु शकेल.

No comments:

Post a Comment