Sunday, 1 May, 2011

हा माझा मार्ग एकाला !

पाखाडी उतरुन हा माणूस चाललाय तरी कुठे? पुढे तर मिट्ट काळोख दिसतोय. हा मार्ग नुसताच एकलाच नाही तर खडतर सुद्धा आहे.

No comments:

Post a Comment