Monday, 30 May, 2011

आशेचा किरण !


पुर्ण सुकलेले झाड आणि फक्त 4 पानांची हिरवाई! स्वप्नांना मर्यादा नसते तशीच आशेलाही! आशेचा एखादा किरण सुध्दा तग धरायला पुरेसा ठरतो. इथे तर चार पाने आहेत.....
No comments:

Post a Comment