Monday, 16 May, 2011

दिव्याखाली अंधार !


एका झाडाखाली हिरवे गवत, श्रीकृष्णाची तसबीर पूजेसाठी ठेवलेली. चरणारे गोधन, जणू काही खरे गवतच खात आहे. पण झाड मात्र निष्पर्ण आणि पार्श्वभूमीवर दिवा, सगळेच चमत्कारीक.

No comments:

Post a Comment