Friday, 20 May, 2011

कानगोष्टी !

कसले प्लानिंग चालले आहे? घर कुठे घ्यायचे...ह्या झाडावर कि त्या झाडावर! पत्रिका कधी वाटायच्या...पंगती वाढायच्या कि बुफे ठेवायचा? चिमणा आपल्या Valentine ला कसा खुश करतोय बघा.

No comments:

Post a Comment